Planowanie i organizacja pracy

Jak wyznaczać i realizować cele?

maj 2 2018

Realizacja celów

Pod koniec każdego roku z dużym upodobaniem tworzymy sobie listy postanowień i ustalamy, jakie cele powinniśmy zrealizować w bliższej lub dalszej przeszłości. Nie oznacza to jednak, że nie możemy tego zrobić w każdym momencie, choć nie sposób nie zgodzić się z tym, że koniec roku może stanowić doskonała motywację nawet, jeśli zwykle jej nie potrzebujemy.

Oczywiście, nie musimy koncentrować się na tworzeniu listy, jeśli nie mamy planów, na których zrealizowaniu zależałoby nam w szczególny sposób. Jeśli jednak takie plany istnieją, warto zastanowić się nad tym, jakie kroki podjąć, aby doczekać się ich realizacji. Tu pojawia się zresztą pierwszy błąd, jaki możemy popełnić w takich okolicznościach. Samo wyznaczanie sobie celów brzmi dość obiecująco, pojawia się jednak pytanie o to, jak wyznaczyć sobie takie, na realizacji których będzie nam rzeczywiście zależało. Jest to wyjątkowo ważne, może się bowiem okazać, że tylko takie rzeczywiście będziemy spełniać, a przecież to właśnie powinno być dla nas najważniejsze.

Sposób pierwszy

Istnieje przynajmniej kilka sposobów, jeden z najskuteczniejszych polega zaś na stworzeniu listy nie kilku, ale stu rzeczy, które chcielibyśmy osiągnąć, zrobić, zrealizować, a czasem po prostu doświadczyć. Co ważne, nie musi się to wcale odbywać w najbliższym czasie, na realizację wspomnianych celów mamy bowiem całe życie. Potem pozostaje nam już tylko dokonanie wyboru dziesięciu tych, w przypadku których nie majmy wątpliwości, że są najbardziej atrakcyjne.

Lista planów

Sposób drugi

Sposób drugi przewiduje tworzenie naszej listy poprzez analizę konkretnych obszarów naszego życia. Tu warto poruszyć kwestie takie, jak własne zdrowie, relacje z kolejnymi członkami naszej rodziny i przyjaciółmi, ścieżka kariery, sposób spędzania czasu, rozwój osobisty, wybór optymalnego otoczenia, czy też wymarzone zajęcia. Pomoże to w zadbaniu w sposób kompleksowy o wszystkie te strefy, które są dla nas ważne. Nie będziemy też musieli obawiać się, że pominiemy jakąś kwestię o zasadniczym znaczeniu.

Sposób trzeci

Inny sposób przewiduje stworzenie listy celów do zrealizowania w najbliższym roku. Dobrze, jeśli będzie ich 10 i jeśli na liście tej znajdą się te cele, które wydają się nam w danym momencie najbardziej istotne. Potem możemy schować listę nie zmieniając niczego, a tydzień później możemy przystąpić do takiego zadania jeszcze raz. Dobrym pomysłem jest powtórzenie wspomnianej czynności jeszcze przynajmniej kilka razy, potem zaś możemy już zacząć analizować kolejne punkty pod kątem ich powtarzania się. Te, które powtarzają się najczęściej, niech staną się celami w największym stopniu zasługującymi na to, abyśmy je zrealizowali.

Po co to całe spisywanie?

Może się wydawać, że samo spisywanie listy celów jest przeżytkiem, wiele osób poleca jednak stosowanie tej techniki. Takie postępowanie okazuje się wyjątkowo skuteczne, pomaga bowiem w określeniu ogólnego kierunku, w jakim chcielibyśmy zmierzać. Jeśli cele są nie tylko jasno sprecyzowane, ale i przelane na papier, może się okazać, że łatwiej jest nam zmobilizować się do przystąpienia do ich realizowania. Potem powinniśmy zastanowić się nad rozbiciem ich na mniejsze części, małe kroki są bowiem łatwiejsze do wykonania niż wielkie.

Odwiedź również: Praca OLX

Udostępnij